شرح
تاريخ خبر :  دوشنبه 26 فروردين 1398 - 12:20

مدیرکل ورزش و جوانان همدان
97 فضای ورزشی استان همدان در قالب مزایده عمومی واگذار می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: در اجرای ماده 5 و آئین نامه اجرایی (الحاق 2) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 97 مکان ورزشی استان همدان در قالب مزایده عمومی واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جــوانان استان همدان، محسن جهانشیر گفت: اداره کل ورزش و جــوانان استان همدان در نظر دارد در اجرای ماده 5 و آئین نامه اجرایی (الحاق 2) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مزایده عمومی اجاره 12 تا 36 ماهه مکان های ورزشی را به پیوست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
وی افزود: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و اعلام برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان تصریح کرد: لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .
وی افزود: تاریخ انتشار مزایده در روزنامه استانی همدان پیام 26 و 27 فرودین ماه بوده و مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت 26 لغایت 29 فرودین ماه سال جاری می باشد .
محسن جهانشیر گفت: مهلت زمانی ارائه پیشنهاد 29 فرودین ماه لغایت8 اردیبهشت ماه سال جاری خواهد بود و سایت ساعت 10 صبح روز نهم ااردیبهشت ماه بازگشایی می باشد .
گفتنی است افراد متقاضی جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده می توانند به واحد حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان واقع در خیابان پاستور مراجعه کرده و یا با شماره 08138260430 داخلی 120 تماس حاصل نمایند. 3
دفعات مشاهده : 114
چاپ خبر.


بازگشت
hamedansport.ir  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعلق دارد